Government Dark Roleplay GTA V
Login ก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง !!!
สามารถโดเนทได้ที่ hmthgmod.xyz/gtav

** เว็บบอร์ดนี้ ใช้ในการประกาศข่าวสาร หน่วยงานรัฐบาล **
- อัพเดท รายชื่อเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ระดับ ยศ
- อัพเดท มาตรา โทษ กฏหมายต่างๆ
- อัพเดท รายชื่อ เลข ID Blacklist
- อัพเดท ข่าวสารต่างๆ รวมถึง การสอบ เข้าหน่วยงานรัฐ
- อัพเดท การพูดคุย รวม ถึง ปัญหา ต่างๆ ภายใน หน่วยงานรัฐ

** มาตรา 9 ปกป้องการปฏิบัติงานของตำรวจ 7/4/2018 **

Go down

** มาตรา 9 ปกป้องการปฏิบัติงานของตำรวจ 7/4/2018 **

ตั้งหัวข้อ by Admin on Tue Mar 13, 2018 6:58 pm

ส่วนการปฏิบัติงานของตำรวจ

มาตรา 900 ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งทำตามหน้าที่ มีโทษจำคุก  (อาทิเช่น ท้าต่อย ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย เป็นต้น)
มีโทษปรับ 100,000$ - 1,000,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 901 การขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ - การขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่ทุกประการไม่ว่าจะ
ไม่ยอมจอดรถ ขับรถขวางปิดกั้นทาง ไม่ให้ข้อมูลคนร้าย ไม่ทำตามที่เจ้าหน้าที่สั่ง
มีโทษปรับ 50,000$ - 100,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 902 ขัดขืนการจับกุมเจ้าหน้าที่ - จงใจล่าช้า ขัดขวาง หรือ ปั่นป่วนเจ้าหน้าที่ในขณะจับกุม
มีโทษปรับ 50,000$ - 300,000$ และจำคุก 5-15 นาที

มาตรา 903 การติดสินบน - การให้ของเพื่อที่จะได้รับประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่พนักงาน
มีโทษปรับ 100,000$ - 1,000,000$และจำคุก 30 - 1 ชั่วโมง

มาตรา 904 โทรสายด่วนฉุกเฉิน - การโทร 911 แล้วแจ้งความเท็จ หรือก่อกวน
มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 15 นาที

มาตรา 905 ให้การเท็จหรือแจ้งความเท็จ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
มีโทษปรับ 50,000$ - 200,000$ หรือจำคุก 15 นาที หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 906 หากผู้ต้องหา ทำการหลบหนีเข้าบ้าน มีความผิดเจตนาหลบหนี ขัดขืนการจับกุม
มีโทษปรับ 50,000 - 100,000$ หรือ จำคุก 30นาที  หรือ ทั้งจำทั้งปรับ


มาตรา 907 ผู้ใดให้ที่พักพิงแก่ ผู้ต้องหา จะถูกดำเนินคดี ให้ ที่หลบซ่อนผู้ต้องหา
มีโทษปรับ 50,000 - 100,000$ หรือ จำคุก 30นาที  หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 908 ผู้ใดกระทำการ ชิงตัวนักโทษ ระหว่าง การส่งตัวนักโทษ (นอกบริเวณ สน.)
มีโทษปรับ 100,000 - 300,000$  หรือ จำคุก 1ชั่วโมง หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 909 ผู้ใดกระทำการ ชิงตัวนักโทษ ระหว่าง การส่งตัวนักโทษ (ในบริเวณ สน.)
มีโทษปรับ 300,000 - 500,000$  พร้อมจำคุก 1-2ชั่วโมง หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
(กรณีหาก ทำการ ยึด สน. เจ้าหน้าที่ สามารถ เติม ได้ตลอด ไม่มีโทษ ความจำเสื่อม 30นาที)
เพราะจริงๆแล้ว ผู้ที่ยึด สน. ได้กระทำการ SK

มาตรา 910 ทำลายทรัพย์สินส่วนราชการ และทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ หรือรถพยายาล ทรัพย์สินหมอ
มีโทษปรับ 50,000 - 500,000 บาท หรือจำคุก 15 นาที


***  study บทประกันตัว study    :  สามารถประกันตัวได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับสูงเท่านั้น อัตราการใช้หลักทรัพย์ประกันตัว 30,000$ - 100,000$/1นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ แต่จะไม่สามารถปลดทั้งหมดเพื่อให้หลุดจากคดีได้  ยังคงไว้ซึ่งโทษกึ่งนึง

** Spawn Kill [SK]
คือการยิงตรงจุดต้องห้ามหรือจุดเกิดต่างๆภายในเซิฟเวอร์ เป็นกฏที่ตั้งขึ้นมากันผู้เล่น Deathmatch และการยิงดักจุดเกิด
สถานที่ห้ามยิงในกฏ Spawn Kill
- Los Santos Police Department
- All Saint Hospital
- Country General Hospital


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


กระทำความผิดแล้วหนี – การที่คุณกระทำความผิดแล้วหนีออกจากที่เกิดเหตุถ้าความผิดสำเร็จแล้วลงโทษตามฐานของความผิดนั้น
ถ้าเป็นกรณีกลับใจไม่กระทำการต่อเพื่อให้ความผิดนั้นบรรลุผล ต้องระวางโทษ สองในสามของฐานความผิดนั้นๆ

ความผิดใดๆถ้าเป็นความผิดซึ่งหน้า ให้เจ้าหน้าผู้มีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่รีรอให้ดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที

หากมีการปล้นหน่วยแพทย์ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาเจ้าหน้าที่และผู้ก่อนคดีใดๆทั้งสิ้น

สัญญาณไซเรนของเจ้าหน้าที่ต้องเปิดเมื่อใช้ในเหตุด่วน เช่นเมื่อมีคนปล้นธนาคาร

เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถรักษาผู้เล่นอื่นๆได้โดยไม่คิดค่าบริการ

หากผู้เล่นมีดาวขึ้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ทันที

เจ้าหน้าที่ๆกระทำความผิดตามข้อกฏหมายจะถูกปลดจากหน้าที่

ดุลพินิจตามความหมายของกฎหมายปกครอง หมายถึง อ านาจตัดสินใจอย่างอิสระที่จะ
เลือกกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอ านาจ
ดุลพินิจเป็นอ านาจที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ใช้อ านาจสามารถเลือกตัดสินใจกระท าการอย่างใดหรือ
งดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างอิสระ**ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือให้การร่วมมือ - การช่วยเหลือหรือให้การร่วมมือมีส่วนรู้เห็นกับคนร้าย ถือว่ามีความผิดทางอาญา
มีโทษเท่าผู้กระทำความผิด ซึ่งในกฎหมายเปรียบเสมือนตัวการ กรณีซื่งเป็นความผิดส่วนตัว
ผู้เสียหายจะต้องนำสืบให้ได้ข้อยุติว่าผู้นั้นได้กระทำความผิดจริง

[/color]


>>>>>>>>>  ยุทธวิธีการรบ อุปกรณ์ รถติดอาวุธ FIB <<<<<<<<<<

*****  กรณี มีผู้ต้องหา ก่อเหตุ จำนวน 5 คนขึ้นไป หรือมีการใช้ รถหุ้มเกราะ ในการก่อเหตุ  *****
ทาง เจ้าหน้าที่ สามารถ ร้องขอความช่วยเหลือ จากทาง Fib
ทาง Fib จะนำ รถ , ฮอ ติดอาวุธ ขับไล่ ผู้ที่ก่อคดี  หรือ ทำการ สกัดกั้น เพื่อให้รถหุ้มเกราะ เสียหาย
หรือ ถล่มยิง จุดมุมอับ ที่ผู้ก่อการร้าย ทำการหลบซ่อน เพื่อ สงบเหตุการณ์ ในครั้งนี้

การเรียกใช้ อุปกรณ์ รถ,ฮอติดอาวุธ  
1. การร้องของความช่วยเหลือ จาก จนท.
2. แล้วแต่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ FIB


**กรณีใดๆหากผู้เล่นไม่มีเงินเสียค่าปรับ ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการจำคุกโดยมีอัตราโทษสูงสุดไม่เกิน 300 นาที แทนอัตราค่าปรับ
หาก เจอ ผู้ต้องหา ก่อกวน ป่วน ก่อคดีบ่อย หรือ อยู่ในรายชื่อ Blacklist ให้ใช้ ดุลยพินิจ ในการดำเนินคดี
อาจจะ จำคุก ไม่ต้องส่งค่าปรับ ก็ได้

*** บทประกันตัว   Twisted Evil  สามารถประกันตัวได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับสูงเท่านั้น อัตราการใช้หลักทรัพย์ประกันตัว 30,000$ - 100,000$/1นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ แต่จะไม่สามารถปลดทั้งหมดเพื่อให้หลุดจากคดีได้  cyclops ยังคงไว้ซึ่งโทษกึ่งนึง cyclops

avatar
Admin
Admin โครตมหาโหด โหดโครตพ่อ!!!
Admin โครตมหาโหด โหดโครตพ่อ!!!

จำนวนข้อความ : 17
Join date : 10/03/2018

ดูข้อมูลส่วนตัว http://government-dark-rp.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ